Odkaz - SFTech groups

Referencie

 

 

PRIPRAVUJEME

Silove súťaže v jednotlivych prevadzkach - vyhlasenie vitazov na iternete

Súťaž naj.silnejší BOXER

Zábavný Automat BOXER

Silový hrací automat určený pre zábavu všetkých vekových kategorií. Automat sníma silu úderu do koženého vaku (vo vaku sa nachádza vzduchom naplnená lopta) a výslednú hodnotu zobrazuje na displeji. Po vhodení mince alebo žetónu do mincovníka je pripočítaný kredit. Množstvo kreditov je zobrazených na prednom panely. Hráč stlačí tlačidlo štart a následne je uvolnené rameno s vakom ktoré padne do zvislej polohy. Hráčovi je odrátaný kredit a on môže udrieť do vaku.
Úderom sa rameno s vakom dostane do hornej polohy, kde sa zasekne pomocou mechanizmu. Čím silnejší je úder tym vyššie je aj bodové ohodnotenie jednotlivého hráča. Na displeji sa zobrazí nameraná výsledná sila a zahrá prislúchajúce zukove demo.

Informácie

výška
šírka
hĺbka
... 2200 mm
... 800 mm
... 1200 mm
váha automatu
rameno s vakom
... cca 150 kg
... cca 1,5 kg

Napájanie ... 230V - 50Hz
Príkon ... 50W / (400W elektromagnet)
Prevádzková teplota okolia ... 0 - 30 °C
Skalodavacia teplota okolia *
... - 10 - +40 °C

- automat nesmie byť umiestnený na mieste kde môže dôjsť ku kontaktu s vodou a zvýšenou vlhkosťou

 

 

 

 

e-mail   Servis Uvod ok obchod dokumentácia